Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Unika detaljer

Utprovade och anpassade för bästa möjliga funktion

Det är bland annat detaljernas utformning som bidrar till den goda funktionen i ett Jape Ventgolv. Allt är väl beprövat och materialen är noga utvalda. Dessutom har vi lagt stor vikt i att de ska vara så enkla som möjligt att montera. Färdiga detaljer, bara att montera utan att först behöva bearbeta dem. Mer information om ingående material finns samlat i materialförteckning.

Fördelande kanaler

Fördelande kanal i Jape Ventgolv

Jape Ventgolv har tryckfördelande kanaler på både tillufftssidan där luften går ner i golvet och på frånluftssidan där luften samlas upp och leds ut. Tack vare tryckskillnaden mellan kanalen (med litet motstånd) och distansmattan (med stort motstånd) breder luften ut sig och vår ut i hörnen och därmed har man full kontroll över luften och hela ytan blir ventilerad.

Golvkanalen bygger lika mycket som distansmattan och påverkar därmed inte bygghöjden. Övergolv kan läggas direkt på distansmattan för minsta möjliga bygghöjd. Behöver man komma upp i bygghöjd läggs cellplast för att 
Tillbehör som golvstos för tilluftsdon och Jape Punktsug samt golvstos med röranslutning finns för att underlättar monteringen.

Täta tätningar 

Säkerheten mot luftläckage i ett Jape Ventgolv är mycket hög. Alla tätningar mot betongen sitter på distansmattans ovansida. Jape Tätband är 100 mm brett och belagt med alumium/plastfolie och monteras till hälften på distansmattan och till hälften på betongen. Denna tätningsmetod medför att man har full kontroll över lufttätheten och eventuella luftläckor kan enkelt tätas.
Jape Tätband är enkel att montera, enkel att kontrollera och enkel att komplettera om det behövs. En annan fördel med denna tätningsmetod är att ingen kall utomhusluft kan läcka in i det ventilerade golvet från otäta ytterväggssyllar.

Alla tätningsprodukter i Jape Ventgolv är ålders-, fukt- och alkalibeständiga, testade av RISE Research Institutes of Sweden.

Diskreta tilluftsdon

Tilluftsdonen är egentligen det enda synliga i rummet som avslöjar att det är ett Jape Ventgolv installerat. De finns i 3 varianter, den "vanliga" till golv i torra utrymmen, ett för golv med mattupvik och ett speciellt anpassat till ventilerade väggar. Främsta funktionen för tilluftsdonet är att täcka tilluftstosen med tillhörande filter. Tilluftsdonen för golv är små och diskreta, endast 136 mm breda, 95 mm höga och bygger 33 mm ut från väggen. 

Tilluftsdon vägg har en 80 mm röranslutning på bakstycket som ansluts till kanal i t ex ventilerad vägg. Mått: 110 x110 mm och 12 mm djup. Tilluftsdon vägg kan även användas till golv om tilluften ska tas från ett angränsande rum.

Standardfärg vit men kan beställas eller målas i valfri kulör.

Kompakt fläkt

Jape Fasadfläkt STD är en liten fläkt för utvändig montering på fasaden. Storleksmässigt är den något mindre än ett A4-papper och 6 cm tjock. Innanför locket sitter det en radialfläkt och på baksidan en 80 mm spirorörsanslutning. En Jape Fasadfläkt STD klarar ytor upp till ca 200 m². Tack vare att den monteras på utsidan av fasaden slipper man skymmande fläktar inomhus och i många fall kan störande rördragning minimeras.

Fläkten finns även för invändig montering.

I ett system med Jape Ventgolv används nästan uteslutande rördimensionen 80 mm, ofta innebär detta att en ev. inbyggnad inte blir allt för störande. Vid större projekt där större fläktar används krävs givetvis större dimensioner på rördragningen.

Har din fläkt stannat och du behöver byta ut den?
Här kan du beställa ersättningsfläkt.
Anvisning för fläktbyte


Oskrymmande rör

Jape Punktsug är en rektangulär kanal för evakuering av luft från ventilerade golv. Ersätter spirorör mellan golv och tak och behöver inte byggas in eller målas efter montering. Jape Punktsug bygger endast 120 x 25 mm och kan därför placeras mitt på en vägg utan att den stör allt för mycket och den får i de flesta fall plats bakom installationskanaler.


Den övre anslutningen finns i 2 varianter och man kan välja mellan röranslutning ut mot rummet eller röranslutningen in mot/genom vägg. Justerbar från 2,3 m upp till 3,2 m.

Jape Punktsug kan i vissa fall även användas på tilluftsidan när man behöver ta in luften uppe vid taket eller från ett angränsande rum. Tilluftsdon vägg används då som tilluftsdon.