Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Ventilera bort problemen!

Har du problem med fukt, lukt, emissioner eller radon i betongplattan? Då är det bästa sättet för bli av problemen att ventilera bort det. Med hjälp av ett mekaniskt ventilerat golv eller vägg transporterar fläkten helt enkelt ut problemet. Andra åtgärder flyttar eller fördröjer problemet.
Mer om de problem Jape Ventgolv kan lösa.

Vi hjälper dig!

Skicka en måttsatt eller skalenlig ritning till oss så gör vi ett förslag och en offert på materialpaket för just ditt golv. Vi behöver även uppgifter om bygghöjd på golv, takhöjd, lämplig placering av fläkt, gatuadress och ort samt övriga relevanta uppgifter om golvet eller huset. Förslag och offert kostar inget.
Skicka en förfrågan.

Så här funkar det!

Rumsluft sugs ner i golvet via tilluftsdon och fördelar sig längs golvets bredd med hjälp av en kanal i golvet. Luften går sedan genom golvet till en kanal på motstående sida av rummet. Där samlas den ihop och leds ut via spirorör, med hjälp av en fläkt. Långsidorna är täta.
Se hur det det funkar.


Läs mer i vår broschyr.

Broschyr Jape Ventgolv

...og nu taler vi også dansk 

Snabb och enkel installation.

Jape Ventgolv monteras av utbildad montör och kontrolleras av behörig kontrollant innan övergolvet läggs.


 

Jape Ventgolv blir eget bolag.

Jape startades 1984 med att montera mekaniskt ventilerade golv. Mycket har hänt på dessa 35 år och numera är Jape mest känt för Grön-Fri och andra kemikalier. Men våra golv har alltid hängt med och nu tar vi steget och gör Jape Ventgolv till ett eget bolag. 

Vi kan nu fokusera ännu mer och samla våra resurser i Jape Ventgolv och därmed möta kundernas behov ännu bättre. För övrigt förändras vi inte särskilt mycket, det är samma kontaktpersoner, samma telefonnummer, samma hemsida och minst lika bra service.

Verksamheten för Jape Ventgolv startades 2020-01-02

Läs mer här >>

Radonbidrag

Jape Ventgolv är en utmärkt åtgärd mot radon, både från mark och material. Radonet som kommer in i spalten följer med luftströmmen ut ur huset. En betydligt mer kontrollerad metod än vad en radonsug under betongplattan är. Dessutom tar ett Jape Ventgolv hand om fukt och luktproblem och ger en ökad golvkomfort.

Just nu kan man söka bidrag från länsstyrelsen för radonsanering. Har du över 200 bq kan du få bidrag på 50% av kostnaden upp till 25 000 kr.

Läs mer på Boverkets hemsida.