Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
Tel: 0451-744 220        e-post: info@ventgolv.se

Behöriga Funktionskontrollanter

Ett Jape Ventgolv behöver två kontroller för att det ska kunna bli P-märk. Dels en täthetskontroll innan övergolv läggs och dels en slutkontroll/injustering när hela installationen är färdigställd och övrig ventilation är i drift. Vi har ett nätverk med behöriga kontrollanter runt om i landet som vi rekommenderar när ett Jape Ventgolv har leverarats. Många av våra kontrollanter kan även hjälpa till innan åtgärd för att vägleda till rätt ådgärd och rätt omfattning. Är ni intresserade av att bli kontrollanter för Jape Ventgolv, kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta Jape för närmaste funktionskontrollant.